Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm tại tòa 11 tầng Cát Bi Hải Phòng

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm tại tòa 11 tầng Cát Bi Hải Phòng