Bảng giá lắp đặt điều hoà trung tâm VRV, VRF

THÔNG TIN CHI TIẾT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC
Văn phòng: Số 184,185-C4 đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024. 6259.1938                       Email: codienmienbac2014@gmail.com
  Website: http://codienmienbac.com.vn
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV
STT CHỦNG LOẠI VẬT TƯ ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
I. Ống đồng      
1 Ống đồng toàn phát D6.4 dày 0,71mm  M 1            45.500
2 Ống đồng toàn phát D9.5 dày 0,71mm M 1            75.000
3 Ống đồng toàn phát D12.7 dày 0,71mm M 1           105.000
5 Ống đồng toàn phát D15.9 dày 0,81mm M 1           125.000
6 Ống đồng toàn phát D19.1 dày 0,81mm M 1           160.000
7 Ống đồng toàn phát D22.2 dày 1,0mm  M 1           225.000
8 Ống đồng toàn phát D28.6 dày 1,0mm  M 1           285.000
9 Ống đồng toàn phát D34.9 dày 1,2mm M 1           385.000
10 Ống đồng toàn phát D41.3 dày 1,2mm M 1           455.000
II. Bảo ôn      
11 Bảo ôn Superlon 6 dày 19mm M 1            22.500
12 Bảo ôn Superlon 10 dày 19mm M 1            28.200
13 Bảo ôn Superlon 12 dày 19mm M 1            30.500
14 Bảo ôn Superlon 16 dày 19mm M 1            35.500
15 Bảo ôn Superlon 22 dày 19mm M 1            47.500
16 Bảo ôn Superlon  28 dày 19mm M 1            55.000
17 Bảo ôn Superlon 34 dày 19mm M 1            86.000
18 Bảo ôn Superlon 41 dày 19mm M 1           115.000
19 Nạp Gas bổ sung lắp VRV Gas R410A Kg 1           450.000
20 Vật tư phụ (băng quấn, que hàn, băng keo,keo dán) 7% vật tư chính gói 1  
III. Dây điện       
1 Dây điện Trần Phú 2x1.0mm m 1            11.000
2 Dây điện Trần Phú 1x1.5mm m 1              8.000
3 Dây điện Trần Phú 2x1.5mm m 1            15.000
4 Dây điện Trần Phú 2x2.5mm m 1            18.900
5 Dây điện Trần Phú 2x4mm m 1            35.000
6 Dây nguồn 3 pha 3x4+1x2.5 cadisun m 1            60.000
7 Ống ghen mềm d20 m 1            10.000
8 Ống ghen cứng pvc tiền phong d15 m 1            22.000
9 Vật tư phụ ( băng keo, kẹp cốt, cầu nối) 3% vật tư chính gói 1  
IV. Ống nước và bảo ôn ống nước      
1 Ống nước PVC tiền phong D21 m 1            22.000
2 Ống nước PVC tiền phong D27 m 1            25.000
3 Ống nước PVC tiền phong D34 m 1            32.000
4 Ống nước PVC tiền phong D42 m 1            38.000
5 Bảo ôn ống nước superlon D21 dày 10 m 1            28.000
6 Bảo ôn ống nước superlon D27 dày 10 n 1            29.000
7 Bảo ôn ống nước superlon D19 dày 10 m 1            25.000
8 Bảo ôn ống nước superlon D34 dày 10 m 1            35.000
9 Bảo ôn ống nước superlon D42 dày 10 m 1            40.000
10 vật tư phụ ( mang sông, cút, chếch, keo, tê) 5% vật tư chính gói 1  
V. Giá đỡ cục nóng      
1 Giá đỡ cục nóng VRV 4-6 Bộ 1           850.000
2 Giá đỡ cục nóng VRV 8-9 Bộ 1        1.150.000
3 Giá đỡ cục nóng VRV 6-12 ( kiểu ngồi) Bộ 1        2.250.000
4 Giá đỡ cục nóng VRV 14-20 ( kiểu ngồi) Bộ 1        2.550.000
VI. Chi phí nhân công lắp đặt      
1 Nhân công lắp đặt dàn nóng  VRV IVS 4-6HP  Dàn  1           800.000
2 Nhân công lắp đặt dàn nóng  VRV IVS 8-9HP  Dàn  1        1.000.000
3 Nhân công lắp đặt dàn nóng  VRV 6-8HP  Dàn  1        1.600.000
4 Nhân công lắp đặt dàn nóng  VRV 10-12HP  Dàn  1        2.200.000
5 Nhân công lắp đặt dàn nóng  VRV 14-20HP  Dàn  1        2.500.000
6 Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 18-34 BTU  dàn 1           750.000
7 Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 9-12 BTU  dàn 1           550.000
8 Nhân công lắp đặt dàn lạnh Casset  dàn 1           450.000
9 Nhân công lắp dàn  lạnh treo tường 9000-12000 dàn 1           200.000
10 Nhân công lắp dàn lạnh treo tường 18-24000 dàn 1           250.000
11 Nhân công tháo máy treo tường  Máy 1           150.000
12 Nhân công tháo máy âm trần casset máy 1           300.000
13 Nhân công tháo máy âm trần ống gió máy 1           750.000
14 Nhân công đục tường đi ống đồng  m 1            50.000
15 Nhân công đục tường đi ống nước m 1            50.000
VII. Vật tư kèm theo      
1 Atomat LS 25A/3 pha Chiếc 1           450.000
2 Atomat Ls 30A/1 pha Chiếc 1           180.000
3 Ti treo dàn lạnh 1 bộ Bộ 1           150.000
4 quang treo ống đồng, ống nước D60 đã kèm ty Bộ 1            25.000
5 Mối hàn nối ống Mối 1            30.000
6 Nén nito thử bền và vệ sinh đường ống Dàn 1           150.000
7 Hút chân không và thử kín Dàn 1            50.000
VIII. Ống gió      
1 Ống gió mền không kèm bảo ôn D100 m 1            40.000
2 Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D150 m 1            90.000
3 Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D200 m 1           105.000
4 Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D250 m 1           140.000
5 Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D300 m 1           160.000
6 ống gió tròn soắn tôn hoa sen dày 0.75 D100 m 1           250.000
7 ống gió tròn soắn tôn hoa sen dày 0.75 D150 m 1           280.000
8 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x150mm m 1           320.000
9 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x150mm m 1           350.000
10 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x300mm m 1           380.000
11 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x400mm m 1           450.000
12 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x500mm m 1           550.000
13 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x600mm m 1           750.000
14 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x700mm m 1           850.000
15 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x800mm m 1           950.000
16 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x300mm kèm bảo ôn PE dày 20mm m 1           450.000
17 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x400mm kèm bảo ôn PE dày 20mm m 1           500.000
18 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x500mm kèm bảo ôn PE dày 20mm m 1           600.000
19 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x600mm kèm bảo ôn PE dày 20mm m 1           750.000
20 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x700mm kèm bảo ôn PE dày 20mm m 1           950.000
21 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x800mm kèm bảo ôn PE dày 20mm m 1        1.150.000
22 Vật tư phụ ( băng bạc, băng keo, keo dán, đinh tán, silicon) 8% vật tư chính gói 1  
IX. Côn thu và hộp gió      
1 Côn thu đầu máy 9000-12000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm Cái 1           680.000
2 Côn thu đầu máy 18000 - 24000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm Cái 1           800.000
3 Côn thu đầu máy 30000 - 50000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm Cái 1           950.000
4 Côn thu đuôi máy 18000 - 24000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm Cái 1           800.000
5 Côn thu đuôi máy 30000 - 50000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm Cái 1           950.000
6 Hộp gom gió kích thước (960x110) Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm Cái 1           550.000
7 Hộp gom gió kích thước (1160x110) Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm Cái 1           600.000
IX. Cửa gió      
1 Cửa lan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1000x150 Cái 1           550.000
2 Cửa lan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1200x150 Cái 1           650.000
3 Cửa lan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1000x150 Cái 1           650.000
4 Cửa lan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1200x150 Cái 1           750.000
5 Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 960x110 cái 1           140.000
6 Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 1160x110 cái 1           150.000
7 Lưới lọc bụi đuôi máy  cái 1           250.000
8 Cửa gió nan T kích thước 1000x150 cái 1           480.000
9 Cửa gió nan T kích thước 1200x150 cái 1           550.000
10 Cửa gió hoa văn cao cấp kích thước 1000x150 cái 1           600.000
11 Cửa gió hoa văn cao cấp kích thước 1200x150 cái 1           650.000
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, chưa bao gồm chi phí lắp đặt ngoại tỉnh, chi phí vận chuyển và thuê cẩu...
- Giá nhân công lắp đặt được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,...