Bảng giá lắp đặt ĐH trung tâm VRV

Bảng giá lắp đặt điều hoà trung tâm VRV, VRF