Bảng giá lắp đặt điều hoà trung tâm VRV, VRF

Bảng giá lắp đặt điều hoà trung tâm VRV, VRF

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC
Văn phòng: Số 184,185-C4 đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024. 6259.1938                       Email: codienmienbac2014@gmail.com
  Website: http://codienmienbac.com.vn
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV
STT CHỦNG LOẠI VẬT TƯ ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ
I. Ống đồng      
1 Ống đồng toàn phát D6.4 dày 0,71mm  M 1            45.500
2 Ống đồng toàn phát D9.5 dày 0,71mm M 1            75.000
3 Ống đồng toàn phát D12.7 dày 0,71mm M 1           105.000
5 Ống đồng toàn phát D15.9 dày 0,81mm M 1           125.000
6 Ống đồng toàn phát D19.1 dày 0,81mm M 1           160.000
7 Ống đồng toàn phát D22.2 dày 1,0mm  M 1           225.000
8 Ống đồng toàn phát D28.6 dày 1,0mm  M 1           285.000
9 Ống đồng toàn phát D34.9 dày 1,2mm M 1           385.000
10 Ống đồng toàn phát D41.3 dày 1,2mm M 1           455.000
II. Bảo ôn      
11 Bảo ôn Superlon 6 dày 19mm M 1            22.500
12 Bảo ôn Superlon 10 dày 19mm M 1            28.200
13 Bảo ôn Superlon 12 dày 19mm M 1            30.500
14 Bảo ôn Superlon 16 dày 19mm M 1            35.500
15 Bảo ôn Superlon 22 dày 19mm M 1            47.500
16 Bảo ôn Superlon  28 dày 19mm M 1            55.000
17 Bảo ôn Superlon 34 dày 19mm M 1            86.000
18 Bảo ôn Superlon 41 dày 19mm M 1           115.000
19 Nạp Gas bổ sung lắp VRV Gas R410A Kg 1           450.000
20 Vật tư phụ (băng quấn, que hàn, băng keo,keo dán) 7% vật tư chính gói 1  
III. Dây điện       
1 Dây điện Trần Phú 2x1.0mm m 1            11.000
2 Dây điện Trần Phú 1x1.5mm m 1              8.000
3 Dây điện Trần Phú 2x1.5mm m 1            15.000
4 Dây điện Trần Phú 2x2.5mm m 1            18.900
5 Dây điện Trần Phú 2x4mm m 1            35.000
6 Dây nguồn 3 pha 3x4+1x2.5 cadisun m 1            60.000
7 Ống ghen mềm d20 m 1            10.000
8 Ống ghen cứng pvc tiền phong d15 m 1            22.000
9 Vật tư phụ ( băng keo, kẹp cốt, cầu nối) 3% vật tư chính gói 1  
IV. Ống nước và bảo ôn ống nước      
1 Ống nước PVC tiền phong D21 m 1            22.000
2 Ống nước PVC tiền phong D27 m 1            25.000
3 Ống nước PVC tiền phong D34 m 1            32.000
4 Ống nước PVC tiền phong D42 m 1            38.000
5 Bảo ôn ống nước superlon D21 dày 10 m 1            28.000
6 Bảo ôn ống nước superlon D27 dày 10 n 1            29.000
7 Bảo ôn ống nước superlon D19 dày 10 m 1            25.000
8 Bảo ôn ống nước superlon D34 dày 10 m 1            35.000
9 Bảo ôn ống nước superlon D42 dày 10 m 1            40.000
10 vật tư phụ ( mang sông, cút, chếch, keo, tê) 5% vật tư chính gói 1  
V. Giá đỡ cục nóng      
1 Giá đỡ cục nóng VRV 4-6 Bộ 1           850.000
2 Giá đỡ cục nóng VRV 8-9 Bộ 1        1.150.000
3 Giá đỡ cục nóng VRV 6-12 ( kiểu ngồi) Bộ 1        2.250.000
4 Giá đỡ cục nóng VRV 14-20 ( kiểu ngồi) Bộ 1        2.550.000
VI. Chi phí nhân công lắp đặt      
1 Nhân công lắp đặt dàn nóng  VRV IVS 4-6HP  Dàn  1           800.000
2 Nhân công lắp đặt dàn nóng  VRV IVS 8-9HP  Dàn  1        1.000.000
3 Nhân công lắp đặt dàn nóng  VRV 6-8HP  Dàn  1        1.600.000
4 Nhân công lắp đặt dàn nóng  VRV 10-12HP  Dàn  1        2.200.000
5 Nhân công lắp đặt dàn nóng  VRV 14-20HP  Dàn  1        2.500.000
6 Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 18-34 BTU  dàn 1           750.000
7 Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 9-12 BTU  dàn 1           550.000
8 Nhân công lắp đặt dàn lạnh Casset  dàn 1           450.000
9 Nhân công lắp dàn  lạnh treo tường 9000-12000 dàn 1           200.000
10 Nhân công lắp dàn lạnh treo tường 18-24000 dàn 1           250.000
11 Nhân công tháo máy treo tường  Máy 1           150.000
12 Nhân công tháo máy âm trần casset máy 1           300.000
13 Nhân công tháo máy âm trần ống gió máy 1           750.000
14 Nhân công đục tường đi ống đồng  m 1            50.000
15 Nhân công đục tường đi ống nước m 1            50.000
VII. Vật tư kèm theo      
1 Atomat LS 25A/3 pha Chiếc 1           450.000
2 Atomat Ls 30A/1 pha Chiếc 1           180.000
3 Ti treo dàn lạnh 1 bộ Bộ 1           150.000
4 quang treo ống đồng, ống nước D60 đã kèm ty Bộ 1            25.000
5 Mối hàn nối ống Mối 1            30.000
6 Nén nito thử bền và vệ sinh đường ống Dàn 1           150.000
7 Hút chân không và thử kín Dàn 1            50.000
VIII. Ống gió      
1 Ống gió mền không kèm bảo ôn D100 m 1            40.000
2 Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D150 m 1            90.000
3 Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D200 m 1           105.000
4 Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D250 m 1           140.000
5 Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D300 m 1           160.000
6 ống gió tròn soắn tôn hoa sen dày 0.75 D100 m 1           250.000
7 ống gió tròn soắn tôn hoa sen dày 0.75 D150 m 1           280.000
8 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x150mm m 1           320.000
9 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x150mm m 1           350.000
10 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x300mm m 1           380.000
11 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x400mm m 1           450.000
12 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x500mm m 1           550.000
13 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x600mm m 1           750.000
14 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x700mm m 1           850.000
15 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x800mm m 1           950.000
16 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x300mm kèm bảo ôn PE dày 20mm m 1           450.000
17 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x400mm kèm bảo ôn PE dày 20mm m 1           500.000
18 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x500mm kèm bảo ôn PE dày 20mm m 1           600.000
19 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x600mm kèm bảo ôn PE dày 20mm m 1           750.000
20 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x700mm kèm bảo ôn PE dày 20mm m 1           950.000
21 ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x800mm kèm bảo ôn PE dày 20mm m 1        1.150.000
22 Vật tư phụ ( băng bạc, băng keo, keo dán, đinh tán, silicon) 8% vật tư chính gói 1  
IX. Côn thu và hộp gió      
1 Côn thu đầu máy 9000-12000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm Cái 1           680.000
2 Côn thu đầu máy 18000 - 24000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm Cái 1           800.000
3 Côn thu đầu máy 30000 - 50000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm Cái 1           950.000
4 Côn thu đuôi máy 18000 - 24000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm Cái 1           800.000
5 Côn thu đuôi máy 30000 - 50000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm Cái 1           950.000
6 Hộp gom gió kích thước (960x110) Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm Cái 1           550.000
7 Hộp gom gió kích thước (1160x110) Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm Cái 1           600.000
IX. Cửa gió      
1 Cửa lan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1000x150 Cái 1           550.000
2 Cửa lan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1200x150 Cái 1           650.000
3 Cửa lan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1000x150 Cái 1           650.000
4 Cửa lan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1200x150 Cái 1           750.000
5 Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 960x110 cái 1           140.000
6 Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 1160x110 cái 1           150.000
7 Lưới lọc bụi đuôi máy  cái 1           250.000
8 Cửa gió nan T kích thước 1000x150 cái 1           480.000
9 Cửa gió nan T kích thước 1200x150 cái 1           550.000
10 Cửa gió hoa văn cao cấp kích thước 1000x150 cái 1           600.000
11 Cửa gió hoa văn cao cấp kích thước 1200x150 cái 1           650.000
Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, chưa bao gồm chi phí lắp đặt ngoại tỉnh, chi phí vận chuyển và thuê cẩu...
- Giá nhân công lắp đặt được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,...